• Komunikat przedszkolny – 26 kwietnia br.

  Informuję, że w dniu 26 kwietnia br. w związku z planowaną kontynuacją strajku nauczycieli przedszkola od godz. 7.00 w Przedszkolu Publicznym w Żernicy będzie funkcjonować jedna grupa przedszkolna łączona przeznaczona dla 25 dzieci (ul. Miki 37).

  Informuję, że strajk większości nauczycieli w przedszkolu i szkole w ramach ogólnopolskiego protestu trwa od 8 kwietnia br. i jest kontynuowany do 26 kwietnia br. włącznie. Od dnia 4 kwietnia br. były umieszczane komunikaty w sprawie organizacji pracy przedszkola w czasie strajku.

  Zgodnie z oświadczeniem komitetu strajkowego ZSP w Żernicy – po decyzji ZNP o zawieszeniu od soboty 27 kwietnia br. ogólnopolskiego strajku nauczycieli – od poniedziałku 29 kwietnia br. w przedszkolu odbywają się zajęcia przedszkolne w sześciu grupach (ul. Miki 37 i ul. Górnicza 2M).

  Dyrektor ZSP w Żernicy

  Beata Nawrath

 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

  Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Żernicy jest wywieszona do wiadomości na drzwiach wejściowych głównych przedszkola i szkoły (ul. Miki 37).

  Zamieszczenie informacji

  Beata Nawrath

 • Komunikat przedszkolny – 25 kwietnia br.

  Informuję, że w dniu 25 kwietnia br. w związku z planowaną kontynuacją strajku nauczycieli przedszkola od godz. 7.00 w Przedszkolu Publicznym w Żernicy będzie funkcjonować tylko jedna grupa przedszkolna łączona przeznaczona dla 25 dzieci (ul. Miki 37). Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju sytuacji na stronie internetowej przedszkola.

  Dyrektor ZSP w Żernicy

  Beata Nawrath

 • Komunikat przedszkolny – 24 kwietnia br.

  Informuję, że w dniu 24 kwietnia br. w związku z planowaną kontynuacją strajku nauczycieli przedszkola od godz. 7.00 w Przedszkolu Publicznym w Żernicy będzie funkcjonować tylko jedna grupa przedszkolna łączona przeznaczona dla 25 dzieci (ul. Miki 37). Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju sytuacji na stronie internetowej przedszkola.

  Dyrektor ZSP w Żernicy

  Beata Nawrath

 • Komunikat przedszkolny – 23 kwietnia br.

  Informuję, że w dniu 23 kwietnia br. w związku z planowaną kontynuacją strajku nauczycieli przedszkola od godz. 7.00 w Przedszkolu Publicznym w Żernicy będzie funkcjonować tylko jedna grupa przedszkolna łączona przeznaczona dla 25 dzieci (ul. Miki 37). Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju sytuacji we wtorek na stronie internetowej przedszkola.

  Dyrektor ZSP w Żernicy

  Beata Nawrath