Informacje dla rodziców


Reprezentantki rad oddziałowych w Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy:

Katarzyna Balon
Anna Krasuska
Maria Nastula
Adrianna Płońska
Ewa Tychowicz


Konto Rady Rodziców – przedszkole:

Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
81 8460 0008 3003 0012 2089 0001


Prezentujemy wyniki badania „Głośne czytanie dzieciom” przeprowadzonego w przedszkolu.

Pobierz Głośne_czytanie_dzieciom.pdf