Kącik muzyczny

Nie od dziś wiadomo, że umuzykalnianie jest doskonałą inwestycją w przyszłość najmłodszych. Według naukowców, wrażliwość muzyczna kształtuje się przede wszystkim w pierwszych latach życia dzieci.  Obcowanie z muzyką pozytywnie wpływa na ich wszechstronny rozwój. Umuzykalnianie powinno zacząć się już w domu rodzinnym poprzez dostarczanie wszelakich bodźców muzycznych tj. wspólny śpiew, gra na  instrumentach,  chodzenie na koncerty, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki, taniec oraz improwizacje ruchowe. Aby dziecko mogło rozwinąć swój potencjał muzyczny ważne jest, aby umuzykalnianie odbywało się w atmosferze przyjaźni i radości.

Oto kilka z zalet, które płyną z muzykowania:

  • Kształtuje pamięć oraz rozwija funkcje językowe

Śpiewanie różnych melodii oraz rytmiczanek usprawnia proces zapamiętywania. Gra na instrumentach oraz zabawy muzyczne wpływają na rozwój obu półkul mózgowych. Dzięki temu umuzykalnianie korzystnie wpływa na zdolności językowe oraz na przyswajanie nauk ścisłych. Nauka koordynacji oddechu z dźwiękiem kształtuje dykcję oraz płynność mowy.

  • Pozytywnie wpływa na koordynację ruchową oraz orientację przestrzenną.

W czasie umuzykalniania dziecko kształtuje swoją podzielność uwagi ponieważ stara się połączyć  oddech z ruchem oraz ze śpiewem. Elementy tańca doskonalą sprawność fizyczną dzieci, ich prawidłową postawę, estetykę oraz swobodę ruchu.

  • Rozwija kreatywność, poszerza wyobraźnię oraz kształtuje umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Wspiera integrację sensoryczną

W procesie umuzykalniania dziecko odbiera bodźce z otoczenia jak i z głębi własnego ciała. Uczy się odczuwać, rozumieć oraz porządkować informacje dostarczane przez zmysły (przede wszystkim słuchu i dotyku).

  • Ułatwia rozwój emocjonalny i społeczny

Muzyka jest doskonałym narzędziem komunikacji wśród najmłodszych. Podczas wspólnego muzykowania dzieci uczą się wyrażać siebie oraz swoje emocje, zawiązują więzi miedzy sobą oraz uczą się kultury społecznej.

„Ci, którzy dużo wiedzą o rozwoju dziecka, żartują czasami, że chcieliby umrzeć jako małe dzieci, ale najpóźniej jak tylko byłoby to możliwe. Zdają sobie bowiem sprawę, że możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin. Wobec tego przyjmując, że najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych chwil po urodzeniu (a może jeszcze przed tym faktem) do ukończenia trzeciego roku życia, należy kierować dzieckiem tak, aby odbierało nieustrukturowane, nieformalne oddziaływania. Kolejny pod względem ważności okres, to lata między trzecim a piątym rokiem – okres oddziaływań już ustrukturowanych, ale wciąż nieformalnych, realizowanych przez dom rodzinny lub przedszkole. To, czego dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji, która tradycyjnie rozpoczyna się wraz z przekroczeniem progu przedszkolnej czy szkolnej „zerówki”. Im wcześniej dziecko uzyska tę podstawę, tym więcej skorzysta z późniejszej edukacji i odwrotnie – im później tego dokona, tym gorsze będą dalsze efekty. Po raz drugi nie powtórzy się okazja do nadrobienia tych zaniedbań, a nauczanie w takiej sytuacji będzie miało charakter jedynie wyrównawczy, a nie wzbogacający.”
Edwin Elias Gordon, Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci 1997

Wszystkim życzymy owocnego muzykowania 😊 !

Bibliografia:

 Muzyka i jej wpływ na życie i rozwój człowieka, Jan Rusaczyk, WychMuz2021

Gordon, E.E. Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki Praktyczne – 1997, przeł. E. Kuchtowa, A. Zielińska

http://umuzykalnianie.tworczyrozwoj.pl/
https://kompozytornia.pl/
https://muzycznarodzina.pl/
https://mamarytmiczka.pl/

Skip to content