Konsultacje online

Konsultacje online

Szanowni Państwo, proponujemy Państwu kontakt z nauczycielem / wychowawcą lub innym ze specjalistów pracujących w danej grupie przedszkolnej w ramach tzw. konsultacji, na wzór konsultacji szkolnych. Możecie Państwo poinformować nauczyciela przez dziennik elektroniczny o chęci takiej rozmowy, a nauczyciel wyznaczy godzinę, w której do Państwa oddzwoni przez Platformę Teams. [W konsultacjach nie biorą udziału nauczyciele przebywający na L4 i urlopach].
Pierwsze konsultacje odbędą się jutro, tj. w czwartek 18.02.2021 r., w godzinach 17.00 – 19.00.
Zapraszamy do kontaktów.

Skip to content