Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z nami w sposób tradycyjny lub elektronicznie na podane niżej adresy i telefony.


Adres pocztowy:

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Żernicy
Przedszkole Publiczne w Żernicy
Ul. Leopolda Miki 37
44-144 Żernica

Adresy email:

sekretariat:

Anna Dusza – koordynatorka ds. przedszkola:

Krystyna Fiedel:


Telefon do sekretariatu szkoły:

32 332-71-69