Category Archives: plan

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w miesiącu LISTOPADZIE w grupie 4-5 latków

4 tydzień. Na jesienny smutny czas. Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Wiatr – rozwijanie mowy i myślenia. Zabawa dydaktyczna Co porwał wiatr? – usprawnianie analizy i syntezy słuchowej. Spacer w poszukiwaniu wiatru. Oglądanie drzew i krzewów poruszanych wiatrem. Słuchanie wiersza B. Szurowskiej Wiatr – rozwijanie mowy i myślenia. Kolorowy wiatrak – wykonywanie formy przestrzennej – rozwijanie sprawności manualnych. Zabawy przy piosence Wietrzyku, psotniku – rozwijanie umuzykalniania i poczucia rytmu. Zabawa dydaktyczna […]