Organizacja pracy przedszkola od 29 marca br.

Od dnia 29 marca 2021 r. ogłoszono ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.  Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące pracy poszczególnych grup i zasady sprawowania opieki przedszkolnej stacjonarnej zgodnie z wytycznymi są przekazywane rodzicom poprzez dziennik UONET+.

Skip to content