• Przypomnienie zasad – wejście na teren budynku przedszkola i szkoły

  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszych zasad wprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym. Przypominamy, że realizacja podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

  1. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Rodzice wchodzą z dziećmi do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.00 (wejście jest otwarte do 8.30, czyli do śniadania) wejściem przedszkolnym. Prosimy o nieprzechodzenie w godzinach porannych do przedszkola przez budynek szkoły wejściem od strony ul. L. Miki. To czas wzmożonego ruchu przed zajęciami lekcyjnymi w szkole – dzieci mają w szkole obuwie zmienne.
  2. Wejście przedszkolne jest otwarte także w godzinach od 12.45 do 13.15, kiedy część rodziców odbiera dzieci po realizacji podstawy programowej
  3. W godzinach od 13.15 do 16.00 rodzice odbierają dzieci z przedszkola, korzystając z wejścia szkolnego od ul. Leopolda Miki.

  Wejście rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych na teren szkoły (wejście główne od ul. L. Miki) jest odnotowywane w zeszycie wejść i wyjść.

  Beata Nawrath

 • Spotkania z wychowawczyniami 1 września b.r.

  Dziękujemy za obecność na spotkaniach organizacyjnych w dniu 1 września b.r. z wychowawczyniami.

  Prosimy o pilne przekazanie do przedszkola wypełnionej dokumentacji wręczonej na spotkaniach (w tym umów, oświadczeń). Umowy powinny być parafowane i podpisane zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez wychowawczynie w dniu 1 września b.r. oraz na zebraniu ogólnym z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy w dniu 22 czerwca b.r.

  W razie dalszych wątpliwości prosimy o kontakt z przedszkolem.

  Beata Nawrath

 • Pierwsze zabawy 30-31 sierpnia b.r. – adaptacja dzieci

  Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy w dniach 30 i 31 sierpnia 2016 roku 2-godzinny (9.00-11.00) pobyt adaptacyjny dla najmłodszych nowo przyjętych dzieci. Zajęcia o charakterze zabawowym odbyły się w górnej sali przedszkola w obecności rodziców i opiekunów. Dzieci miały okazję poznać nowe miejsce. Informacji o przebiegu – często trudnego dla dzieci – procesu adaptacyjnego udzielą chętnym rodzicom wychowawczynie. Warto polegać w tym względzie na doświadczeniu nauczycielek przedszkola.

  Beata Nawrath

 • Rodzinny Park Atrakcji w Kamieniu

  Dnia 17 czerwca 2016 r byliśmy  w Rodzinnym Parku Atrakcji w Kamieniu. Dzieci miały okazję zwiedzić Krainę Dinozaurów i przenieść się w czasy, kiedy te olbrzymy zamieszkiwały naszą planetę. Zwiedzaliśmy również Bajkową Krainę, w której zamieszkali Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Murzynek Bambo i inni bohaterowie książek znanych i lubianych od pokoleń. Jednak największą atrakcją dla naszych milusińskich były zjeżdżalnie, kolejki, park linowy,basen z łódeczkami i plac zabaw. Wszyscy bawili się wyśmienicie i z uśmiechem na twarzach wrócili do domów.

  Anna Dusza

 • XVII Olimpiada Przedszkolaków Gminy Pilchowice w Żernicy

  19 maja 2016 roku w Przedszkolu Publicznym w Żernicy odbyła się XVII Sportowa Olimpiada Przedszkolaków Gminy Pilchowice. W sportowych zmaganiach brały udział najstarsze dzieci z wszystkich przedszkoli w gminie.

  Sportowa zabawa rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia przedszkoli. W uroczystym otwarcia sportowych zmagań przedszkolaków brał udział pan Maciej Gogulla, Wójt Gminy Pilchowice.  Wprowadzono pochodnie, od której odpalono znicz olimpijski. Uczestnicy zawodów przedefilowali w rytmie „Marsza Radeckiego”. Wszystkie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po którym rozpoczęła się krótka rozgrzewka i konkurencje sportowe. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem rozgrywały poszczególne konkurencje. Na ich twarzach widać było uśmiech i zadowolenie – a właśnie o to chodziło organizatorom: aby dać dzieciom okazję do wspólnej zabawy, do sportowej rywalizacji, w której nie było przegranych, każdy był zwycięzcą.

  Poszczególne drużyny dostały puchar, a wszystkie dzieci otrzymały z rąk pani Aleksandry Skwary, Zastępcy Wójta Gminy Pilchowice, skakanki ufundowane przez Urząd Gminy. Wszystkim uczestnikom zostały także wręczone medale ufundowane przez Radę Sołecką Żernicy oraz Przedszkole Publiczne w Żernicy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane m.in. dzięki dużemu zaangażowania nauczycielek i pracowników niepedagogicznych Przedszkola Publicznego w Żernicy.

  Izabela Kocoń i Beata Nawrath

  Beata Nawrath