• Rada Rodziców – konto przedszkolne

  Na prośbę Rady Rodziców umieszczamy poniższy numer konta – będzie on umieszczony także w Informacjach dla rodziców.

  Konto Rady Rodziców – przedszkole:

  Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
  81 8460 0008 3003 0012 2089 0001

  Beata Nawrath

 • Witajcie w przedszkolu!

  Serdecznie witamy po wakacyjnej przerwie wszystkie Dzieci i Rodziców. Szczególnie gorąco chcemy powitać nowych wychowanków, którzy po raz pierwszy zawitają w progi naszego przedszkola. W nowym roku szkolnym 2017/2018 życzymy dzieciom samych pogodnych dni, dobrej zabawy, nowych przyjaźni oraz radości w zdobywaniu wiedzy.

  W imieniu wszystkich pracowników przedszkola

  Beata Nawrath – dyrektor

  Anna Dusza

 • Przypomnienie zasad – wejście na teren budynku przedszkola i szkoły

  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszych zasad. Przypominamy, że realizacja podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

  1. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Rodzice wchodzą z dziećmi do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.00 (wejście jest otwarte do 8.30, czyli do śniadania) wejściem przedszkolnym. Prosimy o nieprzechodzenie w godzinach porannych do przedszkola przez budynek szkoły wejściem od strony ul. L. Miki. To czas wzmożonego ruchu przed zajęciami lekcyjnymi w szkole – dzieci mają w szkole obuwie zmienne.
  2. Wejście przedszkolne jest otwarte także w godzinach od 12.45 do 13.15, kiedy część rodziców odbiera dzieci po realizacji podstawy programowej
  3. W godzinach od 13.15 do 16.00 rodzice odbierają dzieci z przedszkola, korzystając z wejścia szkolnego od ul. Leopolda Miki. Jeśli dzieci przebywają na terenie placu zabaw, można oczywiście odebrać dziecko bezpośrednio stamtąd i przejść do szatni wejściem przedszkolnym.

  Wejście rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych na teren szkoły (wejście główne od ul. L. Miki) jest odnotowywane w zeszycie wejść i wyjść.

  Dziękujemy za współpracę.

  Beata Nawrath

 • Organizacja nowego roku 2017/2018 w przedszkolu

  Szanowni Rodzice / Opiekunowie

  W dniu  31 sierpnia 2017 roku (czwartek) odbyły się spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych. Rodzicom przekazano informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola.

  Zgodnie z naszą coroczną tradycją zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych z dwóch najmłodszych grup odbyły się w dniach 30-31 sierpnia 2017 roku w godz. 9.00-11.00 (ul. Górnicza 2M). Zajęcia przedszkolne rozpoczęły się 1 września b.r.

  Prosimy rodziców nieobecnych na spotkaniach o pilne wypełnienie dokumentacji dostępnej w przedszkolu (Górnicza 2M, Miki 37).

  Beata Nawrath

 • Podsumowanie zajęć szachowych u Małych Odkrywców

  Szachy to jedna z najpopularniejszych gier planszowych, która stymuluje wszechstronny rozwój dziecka. To intelektualna przygoda, która ma niewątpliwy wpływ na jego dalszą edukację. Paul Morphy powiedział : „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

  W czym tkwi sekret? Szachy rozwijają przede wszystkim: myślenie logiczno – wyobrażeniowe, pamięć i koncentrację uwagi, aktywność twórczą, konsekwencję i wytrwałość w działaniu, umiejętność ponoszenia porażek i sukcesów, relację z drugim człowiekiem.

  Dzięki uprzejmości i dobroci serca pana Jacka Koceli – trenera prowadzącego koło szachowe na Politechnice Śląskiej – Mali Odkrywcy uczestniczyli systematycznie w cotygodniowych zajęciach szachowych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i zawsze z niecierpliwością były oczekiwane.

  Serdecznie dziękujemy.

  Anna Dusza