Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w miesiącu LISTOPADZIE w grupie 4-5 latków

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w miesiącu LISTOPADZIE w grupie 4-5 latków

4 tydzień.

Na jesienny smutny czas.

 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Wiatr – rozwijanie mowy i myślenia.
 • Zabawa dydaktyczna Co porwał wiatr? – usprawnianie analizy i syntezy słuchowej.
 • Spacer w poszukiwaniu wiatru. Oglądanie drzew i krzewów poruszanych wiatrem.
 • Słuchanie wiersza B. Szurowskiej Wiatr – rozwijanie mowy i myślenia.
 • Kolorowy wiatrak – wykonywanie formy przestrzennej – rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zabawy przy piosence Wietrzyku, psotniku – rozwijanie umuzykalniania i poczucia rytmu.
 • Zabawa dydaktyczna Grający wietrzyk – rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.
 • Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi Jesienna wichura – usprawnianie narządów artykulacyjnych i sprawności ruchowej.
 • Dzwonki wietrzne – wykonywanie formy przestrzennej – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza H. Szeyerowej Wiatr, pani i kapelusz – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Spotkanie z górnikiem.
 • Zwyczaje i wróżby Andrzejkowe.

Leave a comment