Plan zajęć

 

Ramowy rozkład dnia


700-800
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy
dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
800-815
zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe
(np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,
815-910
przygotowanie do śniadania, śniadanie,
910-1000
realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,
1000-1045
spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali,
zabawy ruchowe,
1045-1145
ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela
na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek),
1145-1200
przygotowanie do obiadu,
1200-1230
obiad,
1230-1300
zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie
poznanych wierszy i piosenek,
1300-1345
zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym,
*1245-1345
odpoczynek na leżakach w najmłodszych grupach dzieci,
1345-1400
przygotowanie do podwieczorku,
1400-1430
podwieczorek,
1430-1600
ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich
możliwości i potrzeb, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe


W opracowaniuLeave a comment