PO REKRUTACJI

PO REKRUTACJI

Szanowni Państwo!
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy, znajdują się na tablicach informacyjnych w Przedszkolu przy ul. Górniczej 2m oraz przy ul L. Miki 37.


Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy zobowiązani są do 20 kwietnia 2022 r. złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania.
Druki można pobrać ze strony, z zakładki Przedszkole – Druki.

Skip to content