Podsumowanie zajęć szachowych u Małych Odkrywców

Podsumowanie zajęć szachowych u Małych Odkrywców

Szachy to jedna z najpopularniejszych gier planszowych, która stymuluje wszechstronny rozwój dziecka. To intelektualna przygoda, która ma niewątpliwy wpływ na jego dalszą edukację. Paul Morphy powiedział : „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

W czym tkwi sekret? Szachy rozwijają przede wszystkim: myślenie logiczno – wyobrażeniowe, pamięć i koncentrację uwagi, aktywność twórczą, konsekwencję i wytrwałość w działaniu, umiejętność ponoszenia porażek i sukcesów, relację z drugim człowiekiem.

Dzięki uprzejmości i dobroci serca pana Jacka Koceli – trenera prowadzącego koło szachowe na Politechnice Śląskiej – Mali Odkrywcy uczestniczyli systematycznie w cotygodniowych zajęciach szachowych, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i zawsze z niecierpliwością były oczekiwane.

Serdecznie dziękujemy.

Skip to content