Projekty

PROJEKT „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”
Gmina Pilchowice od 1 września br. realizuje nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską pt. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”. Projekt polega na utworzeniu jednego nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy. W ramach projektu oddział został doposażony w pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie.
• Całkowita wartość projektu: 333 121,28 zł
• Kwota dofinansowania z UE: 283 153,08 zł
• Wkład własny Gminy Pilchowice: 49 968,20 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
Projekt realizowany będzie do 30 września 2021 roku.


PROJEKT „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Przedszkolaki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury.


CODE WEEK – Europejski Tydzień Kodowania

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. W tym roku nasze 6-cio latki wzięły czynny udział w tym projekcie.


CZYSTE POWIETRZE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Nasze „Rybki” wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdobywając dla przedszkola kolejny oczyszczacz powietrza.AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA pt. „WIRUSOOCHRONA”
Od dnia 15 lutego w przedszkolach na terenie woj. śląskiego rozpoczęła się akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.
Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.PROJEKT „KLUB ZDROWEGO – PRZEDSZKOLAKA”.
Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.


Certyfikaty

CODE WEEK 2021


Skip to content