Zespół Szkolno–Przedszkolny w Żernicy
Przedszkole Publiczne w Żernicy

Przedszkole

Rok szkolny 2017/18

Wiek przedszkolny to okres, kiedy dziecko rozwija się bardzo intensywnie. Zdobywa wiedzę, nowe umiejętności, zaczynają się kształtować jego cechy charakteru, temperamentu, osobowości. Nasze przedszkole pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.