REKRUTACJA do przedszkola – komunikat.

REKRUTACJA do przedszkola – komunikat.

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

W terminie od 22 lutego 2021r. od godz. 8:00 do 1 marca 2021r. do godz. 15:00 będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne i będzie musiało brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie
od 4 marca 2021 r. od godz.: 8:00 do 22 marca 2021 r. do godz.: 15:00
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2021r.
Informacja o dostępności deklaracji pojawi się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie www.

Skip to content