Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Termin składania wniosków: 4 maja 2020 r. – 13 maja 2020 r.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów). Prosimy pamiętać o koniecznych załącznikach potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Adres mailowy szkoły, na który można przesyłać dokumenty: zspzernica@pilchowice.pl

Uwaga: po wysłaniu wniosku na adres mailowy szkoły prosimy o telefoniczne potwierdzenie kompletności wniosku (tel. do sekretariatu: 32 3327169).

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8.00-15.00. Harmonogram rekrutacji jest dostępny w zakładce rekrutacja.

Skip to content