LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA – rekrutacja uzupełniająca
202105271242


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA – rekrutacja uzupełniająca
202105170903


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA (na rok szkolny 2021/2022)
202104150929


LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
202104150929-1


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA


LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
202104150929-1

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA


WAŻNE – PO REKRUTACJI
Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, przesłanego na adres meilowy przedszkola: przedszkolezernica@pilchowice.pl, bądź złożenie w sekretariacie przedszkola/szkoły w terminie: 29 marca 2021 r. – 13 kwietnia 2021 r.
oswiadczenie woli

Prosimy również o przesłanie na adres przedszkola: przedszkolezernica@pilchowice.pl, bądź złożenie w sekretariacie przedszkola/szkoły oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka.
Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu.docx
REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice
Wnioski o przyjęcie dziecka można składać w terminie od 4 marca 2021 r. od godz.: 8:00 do 22 marca 2021 r. do godz.: 15:00


Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie o wielodzietności 2021/2022

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


KONTYNUACJA wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
W terminie od 22 lutego 2021 r. od godz. 8:00 do 1 marca 2021 r. do godz. 15:00 będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne i będzie musiało brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym.


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

Skip to content