Rekrutacja do przedszkola

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające – organizowane w przypadku wolnych miejsc
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 08.03.2017 do 15.03.2017 brak
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata /dziecka/ warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16.03.2017 do 31.03.2017 od 25.04.2017 do 08.05.2017
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. od 01.04.2017 do 07.04.2017 od 09.05.2017 do 12.05.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10.04.2017 do godz. 1400 15.05.2017 do godz. 1400
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 21.04.2017 do 22.05.2017
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24.04.2017 23.05.2017

Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice na rok szkolny 2017/2018 można pobrać w pliku .pdf