Rodzinny Konkurs Plastyczny „Przygody Pana Totiego”

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Przygody Pana Totiego”

Temat konkursu: „PRZYGODY PANA TOTIEGO”

Cele konkursu:
Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka. Motywowanie do wypowiadania się poprzez techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory. Przygotowanie do uczestniczenia w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej pracy.

Regulamin konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy Dzieci w wieku 3-6 lat wraz z Rodzicami.
 2. Uczestnicy – Dzieci, wykonują pracę razem z Rodzicami. Pod ich bacznym okiem lub przy niewielkiej współpracy. Jeden uczestnik może wykonać jedna pracę.
 3. Pracę można wykonać dowolną techniką płaską.  Wymagany format – A3 lub A4.
 4. Na odwrocie należy wypełnić metryczkę – kto pracę wykonał (imię i nazwisko Dziecka oraz wiek)oraz dane Rodzica (imię i nazwisko).
 5. Pracę należy złożyć do 20 grudnia 2019r. w Słonecznym Przedszkolu w Żernicy, ul Leopolda Miki 37 lub ul. Górnicza 2M.
 6. Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca Dzieci i Rodziców.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 stycznia 2020r.
 8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca) z każdej grup. Rozdanie nagród odbędzie się podczas spotkania z autorką książki pt. „Przygody Pana Totiego”,Joanną Sorn – Garą, która będzie przewodniczącą Komisji konkursowej.
 9. Prace będą umieszczone w galerii na stronie internetowej.
 10. Wyniki będą również widniały na stronie internetowej.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej Organizatora.
 12. Pytania należy kierować do nauczycieli grup.
Skip to content