ROK 2021/2022 przed nami….

ROK 2021/2022 przed nami….

Szanowni Państwo, w zawiązku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Leopolda Miki 37.
Zapraszamy rodziców/opiekunów wszystkich dzieci, bowiem pierwsze spotkania to czas na rozmowy z wychowawcami, przypomnienie bądź zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, zadawanie pytań, uzupełnienie brakującej dokumentacji.


Jednocześnie informujemy, że w związku z wnioskiem Rady Rodziców złożonym w imieniu rodziców dzieci przedszkolnych Wójt Gminy Pilchowice wyraził zgodę na przedłużenie pracy naszego przedszkola od 1 września 2021 roku. Wydłużenie godzin funkcjonowania zostanie dostosowane do czasu pracy pobliskiego Publicznego Przedszkola w Nieborowicach, czyli: 6.30-16.30. Organ prowadzący kieruje się dobrem rodziców i podopiecznych przedszkola, zwracając jednocześnie uwagę na podwójne koszty utrzymania związane z wydłużeniem czasu pracy naszego przedszkola mieszczącego się w dwóch lokalizacjach: Miki 37 oraz Górnicza 2M.


Przypominamy, że na terenie przedszkola i szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi!

Skip to content