footer-przedszkole

footer-przedszkole

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Żernicy
Przedszkole Publiczne w Żernicy

Ul. Leopolda Miki 37
44-144 Żernica
Tel.: 32 332-71-69
e-mail: zspzernica@pilchowice.pl