Wiosna

Wiosna

Przyjście nowej pory roku- wiosny było doskonałą okazją do tego, by opowiedzieć dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. W wazonach pojawiły się bazie i inne wiosenne kwiaty. Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Dzień ten był inny niż wszystkie. Dostarczył dzieciom wielu wrażeń.

Skip to content