Drodzy rodzice/opiekunowie,
informujemy, że Dziennik elektroniczny UONET+ jest oficjalną platformą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy. Bardzo prosimy o zalogowanie się do platformy oraz korzystanie z niej jako źródła bieżących wiadomości i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Dziękujemy za współpracę.

01.09.2022
Szanowni Państwo, bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami podanymi w deklaracji. Jeżeli chcecie Państwo zmienić ustalone godziny, prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie i ponowne wypełnienie deklaracji z pierwszym dniem nowego miesiąca. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie każdej kolejnej godziny łączy się z naliczeniem opłat.
Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka, aby skorzystać z możliwości odliczenia kosztów posiłku w danym dniu, musi być ona zgłoszona meilowo najpóźniej do godziny 7.30 do intendenta, odpowiednio, przy ulicy L. Miki 37 lub Górniczej 2m. Przy zgłoszeniu proszę określić termin nieobecności.

Procedury przeciwepidemiczne oraz deklaracja

Reprezentantki rad oddziałowych w Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy:

Grupa „Jeżyki” – p. Karolina Kentnowska
Grupa „Giganci” – p. Ewelina Wyżgoł k
Grupa „Promyczki” – p. Karolina Jendryczko
Grupa „Jgódki” – p. Patrycja Ochal
Grupa „Wróbelki” – p. Klaudia Adamczyk
Grupa „Sówki” – p. Karina Stasik
Grupa „Mróweczki” – p. Marta Kozera-Skoczylas
Grupa „Pszczółki” – p. Monika Posiadała

 

Numer konta bankowego:

65124013431111001093263273

Skip to content