Drodzy rodzice/opiekunowie,
informujemy, że Dziennik elektroniczny UONET+ jest oficjalną platformą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy. Bardzo prosimy o zalogowanie się do platformy oraz korzystanie z niej jako źródła bieżących wiadomości i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Dziękujemy za współpracę.

01.10.2020
Szanowni Państwo, bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami podanymi w deklaracji. Jeżeli chcecie Państwo zmienić ustalone godziny, prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie i ponowne wypełnienie deklaracji z pierwszym dniem nowego miesiąca. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie każdej kolejnej godziny łączy się z naliczeniem opłat, dotyczy to zarówno godzin porannych jak i popołudniowych. Tolerancja czasowa wynosi 10 minut.
Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka, aby skorzystać z możliwości odliczenia kosztów posiłku w danym dniu, musi być ona zgłoszona najpóźniej do godziny 7.30 u intendenta, odpowiednio, przy ulicy L. Miki 37 lub Górniczej 2m. Przy zgłoszeniu proszę określić termin nieobecności.

Procedury przeciwepidemiczne oraz deklaracja

Reprezentantki rad oddziałowych w Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy:

Grupa „Motylki” – p. Karolina Kentnowska
Grupa „Rybki” – p. Karina Stasik
Grupa „Żabki” – p. Wioletta Kowol
Grupa „Skrzaty” – p. Monika Posiadała
Grupa „Biedronki” – p. Karolina Jendryczko
Grupa „Jeżyki” – p. Katarzyna Andrzejewicz
Grupa „Mali agenci” – p. Agnieszka Piskorek
Grupa „Mali odkrywcy” – p. Patrycja Kotlorz

 

Numer konta bankowego:

65124013431111001093263273

Skip to content