Komunikat – szkoły i przedszkola w Gminie Pilchowice

Komunikat – szkoły i przedszkola w Gminie Pilchowice

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż kierując się bezpieczeństwem naszych dzieci, a także zaleceniem organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach, jak i znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, podjęliśmy decyzję, że wszystkie przedszkola i szkoły w naszej gminie pozostaną zamknięte co najmniej do 7 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie placówki są przygotowane do wznowienia działalności.

Od 25 maja 2020 roku umożliwione zostaną konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz możliwość korzystania z biblioteki dla tych uczniów. Dodatkowo od 25 maja 2020 roku za zgodą rodziców, zostaną uruchomione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 1 czerwca 2020 roku konsultacje z nauczycielem i korzystanie z biblioteki zostaną umożliwione uczniom pozostałych klas.

O szczegółach będą informowali wychowawcy klas.

Wszystkim Państwu i naszym dzieciom życzymy dużo zdrowia.

Beata Nawrath – dyrektor ZSP w Żernicy

Skip to content