Promyczki

Promyczki jest to grupa dzieci 4letnich, które bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach. Wychowawczynią grupy jest pani mgr Izabela Kocoń. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne. Uczą się przestrzegania ustalonych zasad dotyczących zachowania w przedszkolu. Doskonalimy umiejętności samoobsługowe, ćwiczymy sprawność ruchową i manualną. Atmosfera w grupie jest wspaniała, ponieważ dzieci starają się wobec siebie miłe i koleżeńskie. Promyczki dbają o swoją salę sprzątają zabawki oraz pomagają w jej dekorowaniu. Po całym dniu, z radością odpoczywają na swoich leżaczkach. Słuchają muzyki relaksacyjnej, audiobooków i bajek opowiadanych przez nauczyciela.

Skip to content