ODPŁATNOŚCI – WAŻNE!

ODPŁATNOŚCI – WAŻNE!

Szanowni Państwo, przypominamy, że odliczenia za posiłki będą naliczane tylko w przypadku zgłoszenia absencji dziecka, najpóźniej do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności wraz z podaniem przewidywanego terminu końcowego. Przedłużenie czasu nieobecności wymaga każdorazowo, ponownego zgłoszenia. Brak takiej informacji, określającej czas nieobecności dziecka, skutkuje naliczaniem opłat również za kolejne dni nieobecności, bowiem intendent codziennie rano wydaje towar do przygotowania posiłku dla dzieci, które teoretycznie powinny być w przedszkolu.

Skip to content