Propozycje zajęć zdalnych

Propozycje zajęć zdalnych

Drogie Dzieci i Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od jutra, tj. 25 marca 2020 r. rozpoczynamy zajęcia zdalne. Nauczycielki edukacji przedszkolnej będą proponować Wam przykłady zajęć i zabaw dla dzieci.

Sposobem komunikowania się nauczycielek z rodzicami pozostaje dziennik UONET+ i/lub inna wypracowana do tej pory przez nauczycielki forma.

Życzymy Wszystkim zdrowia.

Beata Nawrath, dyrektor ZSP w Żernicy

Skip to content