Żabki

My jesteśmy Żabki małe, energiczne, bardzo śmiałe.
Bawić bardzo się lubimy, z naszą panią też tańczymy.
Śpiewać każdy z nas też może rano, wieczór, w każdej porze.
O porządek w sali dbamy, po obiadku odpoczywamy.
Szanujemy się wzajemnie! W naszej grupie jest przyjemnie.
Żabki z nas są wyjątkowe, zawsze zwarte i gotowe.
Gdy humorki dobre mamy, zawsze naszej pani słuchamy.
Gorsze dni też bywają, lecz smutki szybko u Żabek mijają.
Więc, nie bój się! Zapraszamy! Przyjdź do Żabek śmiało!
U nas jest wesoło i będzie się działo!!!

(Autor: p. K. Oleszowska)

Żabki to grupa bardzo aktywnych 4-latków, która już zaczęła swoją przygodę w naszym przedszkolu. W grupie tej jest 18 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 11 chłopców. Wychowawczynią jest p. Katarzyna Oleszowska. Podczas codziennych zajęć i zabaw dzieci rozwijają różne umiejętności. Uczą się samoobsługi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Żabki szczególnie lubią tańczyć i śpiewać, rysować oraz malować farbami. Poprzez właśnie te czynności wyrażają swoje emocje. Dzieci są chętne aby poznawać to, co nowe i ciekawe. Wspólnie starają się dbać o porządek i ład w swojej sali. 

Skip to content